Юридична клініка

Студентський навчально-науково-виробничий підрозділ “Юридична клініка” засновано 2008 року при цикловій комісії правознавства.

Основні напрями діяльності:

  • консультування (надання безкоштовних юридичних консультацій малозабезпечиним верстам населення);
  • правопросвітницька діяльність (проведення правопросвітницьких заннять на правову тематику з школярами 8-11 класів);
  • наукова робота (розробка та узагальнення наукових поглядів щодо проблем та перспектив розвитку ЮК);
  • отримання практичних навичок студентами (складання процесуальних документів, відвідування судових засідань).

Викладач-наставник:

Андріюк Анатолій Володимирович

Студентський директор:

Давиденко Олена, студентка ІІІ курсу спеціальності “Правознавство”

Кількість учасників:

25 учасників (студенти денної форми навчанння), серед яких 23 студенти- консультанти (ІІ-ІІІ курс) і 2 слухачів (І курс); викладачі-куратори та викладачі- практики.