Спеціальності

Перелік спеціальностей освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр»

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
08 Право 081 Право на основі повної загальної середньої освіти 20 30 3 р. 3 р.
08 Право 081 Право на основі базової загальної середньої освіти 30 4 р.

Перелік професій освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

з/п Код професії Назва професії Вид діяльності Ліцензований обсяг
1. 4115   Секретар керівника (організації, підприємства, установи) ППП 25
2. 4212  Касир (в банку) ППП 25