Спеціальність “Право”

Спеціальність “Право”

Професії

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВО”

Фахівець – юрист підготовлений для професійної діяльності в галузі юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 61 навчальної дисципліни.

Юрист призначений

для роботи в:

• органах юстиції,

• судах,

• органах РАГС,

• органах внутрішніх справ і апаратів,

• органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування,

• юридичній і кадровій службі підприємств, установ, організацій усіх форм власності і видів господарювання.

Метою професійної діяльності юриста є охорона та захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності, держави, сприяння зміцненню законності і правопорядку, формування правової держави.

Нормативні терміни навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»

Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
Підготовка молодших спеціалістів (на основі повної загальної середньої освіти)
08 Право 081 Право 3 р.
Підготовка молодших спеціалістів (на основі базової загальної середньої освіти)
08 Право 081 Право 4 р.

І.В. Гете (1749 – 1832) – німецький поет
У того, хто вирішить вивчити всі закони,
не залишиться часу їх порушувати.

Процес соціалізації – це входження особи в правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватися у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

Дисципліни навчального плану спеціальності “Право”

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага ,%
1 Цивільне і сімейне право 297 4,9%
2 Кримінальне право 270 4,4%
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 216 3,6%
4 Трудове право 216 3,6%
5 Фізичне виховання 216 3,6%
6 Адміністративне право 135 2,2%
7 Історія держави і права України 135 2,2%
8 Історія держави та права зарубіжних країн 135 2,2%
9 Конституційне право України 135 2,2%
10 Кримінальний процес 135 2,2%
11 Теорія держави і права 135 2,2%
12 Цивільний процес 135 2,2%
13 Аграрне право 108 1,8%
14 Екологічне право 108 1,8%
15 Історія України 108 1,8%
16 Латинська мова 108 1,8%
17 Основи економічної теорії 108 1,8%
18 Основи психології та педагогіки 108 1,8%
19 Політологія 108 1,8%
20 Правові основи підприємницької діяльності 108 1,8%
21 Програмування та обчислювальна техніка 108 1,8%
22 Соціологія 108 1,8%
23 Філософія 108 1,8%
24 Виконавче провадження 81 1,3%
25 Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні 81 1,3%
26 Конституційні права, свободи та обов’язки громадян 81 1,3%
27 Логіка 81 1,3%
28 Міжнародне право 81 1,3%
29 Міжнародне приватне право 81 1,3%
30 Основи економічної діяльності підприємства 81 1,3%
31 Основи менеджменту і маркетингу 81 1,3%
32 Судові та правоохоронні органи України 81 1,3%
33 Автоматизований контроль виконання документів 54 0,9%
34 Адвокатура України 54 0,9%
35 Господарський процес 54 0,9%
36 Банківське право 54 0,9%
37 Безпека життєдіяльності 54 0,9%
38 Біржове право 54 0,9%
39 Громадські об’єднання в Україні 54 0,9%
40 Державне право зарубіжних країн 54 0,9%
41 Ділова українська мова 54 0,9%
42 Історія вчень про державу та право* 54 0,9%
43 Митне право 54 0,9%
44 Нотаріат України 54 0,9%
45 Ораторське мистецтво 54 0,9%
46 Організація діловодства і судового діловодства 54 0,9%
47 Організація роботи з кадрами 54 0,9%
48 Організація юридичної служби на підприємстві 54 0,9%
49 Основи бухгалтерського обліку 54 0,9%
50 Основи екології 54 0,9%
51 Основи римського цивільного права 54 0,9%
52 Податкове право 54 0,9%
53 Право соціального забезпечення 54 0,9%
54 Правова статистика 54 0,9%
55 Правове регулювання відносин власності 54 0,9%
56 Правові основи інвестиційної діяльності 54 0,9%
57 Професійна етика юриста 54 0,9%
58 Культурологія 54 0,9%
59 Фінансове право 54 0,9%
60 Юридична деонтологія 54 0,9%
61 Реєстрування актів громадського стану 27 0,4%
  Всього 6 102 100%

* – дисципліни за вибором ВНЗ
** – дисципліни за вибором студента

Структурно-логічна схема спеціальності