Юридична клініка очима студентів

Роль та значення студентської юридичної клініки в розбудові правової соціальної держави в Україні

Сучасний розвиток української держави відбувається під конституційним гаслом визнання України правовою державою (ст. 1 Конституції України). Зазначене положення цілком можливо пов’язати з рівнем правової культури, освіти та обізнаності громадян, які виступають однією з важливих умов становлення такої держави.

Необхідно відзначити, що Україна робить певні позитивні кроки у сфері модернізації правової освіти своїх громадян та підвищення якості професійної підготовки юристів. Одним із таких видів роботи є створення юридичних клінік (ЮК) та їх функціонування на базі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом 08«Право».

Правова освіта – це структурний компонент освіти в Україні, процес набуття правових знань, навичок та умінь, формування поваги до права, закону, прав та свобод людини і громадянина тощо. Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації своїх прав і свобод та виконання обов’язків.

Правове виховання – це цілеспрямований уплив на людину з метою формування у неї правової культури і правомірної поведінки. Основна мета правового виховання – дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її поважати закон і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто сформувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень.

При розбудові правової держави і розвиткові громадянського суспільства підвищена необхідність формування правосвідомості і високої правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин, оскільки без них неможливо побудувати таку державу і суспільство. Проте, за теперішніх умов, багато людей залишаються безробітними, без засобів до існування, що значною мірою обумовлює їхній правовий нігілізм та правопорушення. Важливим завданням у розвитку громадянського суспільства має бути поширення й укорінення серед людей цінностей громадянського суспільства, знань про права і державний устрій, виховання поваги до закону, умінь відповідно діяти у тій чи іншій ситуації.

Ще одним напрямом розбудови правової соціальної держави є отримання громадянами безоплатної правової допомоги, що гарантована кожному Конституцією України. Юридична клініка відіграє чималу роль у цьому процесі, надаючи безкоштовні консультації малозабезпеченим верствам населення, виконуючи свою соціальну місію.

Так, не кожен може дозволити собі консультацію у високопрофесійного юриста. В юридичній клініці таку консультацію може отримати будь-яка особа. Юридична клініка дозволяє цим особам, що дуже часто не знають про свої права, отримати доступ до правових послуг. Також вона дає змогу молодим спеціалістам-консультантам розвивати свій професіоналізм і здобувати практичні навички.

Завдяки роботі в юридичній клініці Дубенському коледжі ми навчаємося застосовувати отримані знання на практиці, самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації без відриву від навчання.Тут девізом слугують такі слова: «Ми допоможемо кожному», – це означає, що немає значення, який ти статус маєш у суспільстві,тут тобі завжди допоможуть, тут ти завжди − бажаний гість.

Юридична клініка – це стартовий майданчик,за допомогою якого формується початок чогось нового, цікавого та ефективного в майбутньому. Із розвитком такої структури зароджуються все більші амбіції, можливості та ідеї молодого суспільства, а разом із ними молодих людей.

Важливим фактором є те, що діяльність ЮК будується на власному ентузіазмі, з власної ініціативи, з непереможного бажання бути корисним для суспільства, надавати безкоштовні консультації, і в нагороду отримувати вдячну усмішку клієнта, бачити радість в очах бабусі, яка зневірилась і не сподівалася на допомогу, бачити, як старше покоління (пенсіонери) радіє тому, що молодь хоче і бажає їм допомагати. Не передати словами, яке невимовне почуття вдячності написане на обличчі людини, яка в немолодому віці прийшла до суду і не знає, як діяти. Можна лише уявити, як приємно дідусеві чи бабусі, людині з інвалідністю, що його доля не байдужа не лише рідним, але й зовсім чужим людям.

Приємно дивитися в оченята школярів, які хвилину тому відчайдушно бігали по аудиторії, а зараз повні уваги та зацікавленості; надзвичайно приємно бачити вдячне кивання головою як знак того, що їм усе зрозуміло, і раніше вони не знали такої інформації; приємно бачити ліс рук при повторенні пройденого матеріалу. Саме ці моменти стимулюють нас до подальшої роботи, дають нам неабиякий заряд енергії та бажання йти вперед, боротися, відстоювати, допомагати, захищати, реалізовувати. Ніякі матеріальні цінності не замінять нам тих відвертих посмішок та слів удячності.

Я щасливий, що маю змогу бути учасником ЮК, бо це – моє майбутнє.

Отже, активізація та стимулювання розвитку студентських юридичних клінік в Україні є одним із напрямів формування високої правової культури і правової свідомості, утвердження свободи і демократії, через які можна наблизити досягнення конституційної мети – формування громадянського суспільства і правової держави.

Паращинець Михайло,

студент 2 курсу спеціальності «Право»