Циклова комісія правознавства

Циклова комісія правознавства утворена відповідно до наказу директора і розпочала діяльність від 03 вересня 2007 року. З 2008 року по факту ліцензування здобула право готувати молодших спеціалістів спеціальності 081«Право» галузі знань 08«Право».

Педагогічний склад циклової комісії правознавства налічує 7 викладачів, з яких 1 викладач має науковий ступінь.

З метою забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами циклова комісія працює над формуванням та вдосконаленням навчально-методичних комплексів дисциплін. Бібліотечний фонд постійно оновлюється юридичною літературою та забезпечується періодичними виданнями правничого напряму. Викладання дисциплін підкріплюється виданням методичних рекомендацій щодо теоретичної, практичної підготовки фахівців-юристів. Під час навчання активно використовуються новітні технології, зокрема, сайт інтернет-супроводу навчального процесу, на якому студент має можливість отримати всі методичні матеріали та рекомендації по навчальних дисциплінах.

З метою ознайомлення студентів із практичною діяльністю виконавчих служб на місцях викладачами організовуються відвідування студентами старших курсів Дубенського міськрайонного суду з подальшим обговоренням побаченого під час семінарських занять.

При цикловій комісії правознавства діє «Юридична клініка», яка надає безкоштовну юридичну допомогу населенню Дубенщини та сприяє одержанню практичних навичок студентами в юридичній діяльності. Очолює «Юридичну клініку» Вишковська Валентина Іванівна.

Цикловою комісією постійно ведуться наукові дослідження в галузях права та вивчаються сучасні проблеми в юриспруденції.

Цикловою комісією проводяться:

· секційні засідання Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів «Наукові дослідження молоді»;

· секційні засідання Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання»;

· секційні засідання щорічної студентської науково-практичної конференції «Мій науковий дебют»;

· круглі столи на юридичну та суспільно-актуальну тематику;

· дебати, відкриті заняття.

Викладачі циклової комісії та студенти спеціальності «Право» є постійними учасниками науково-практичних конференцій, які проводить базова структура, та конференцій, конкурсів і грантів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.