Про Юридичну клініку

Студентський навчально-науково-виробничий підрозділ «Юридична клініка» засновано 2008 року при цикловій комісії право.

Окрема простора аудиторія Юридичної клініки забезпечена усім необхідним офісним обладнанням, дозволяє надавати правову допомогу відвідувачам та залучити до процесу консультацій студентів університету. Крім того, в своїй діяльності студенти-клініцисти користуються сучасною комп’ютерною технікою з вільним та необмеженим доступом до мережі Інтернет, що в умовах інформатизації нашого суспільства надає можливість здійснювати консультацію відвідувачів Юридичної клініки на більш професійному рівні.

У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України, Статутом та нормативними актами Університету, Положенням про Юридичну клініку та іншими актами з організації роботи Юридичної клініки.

Мета діяльності Юридичної клініки як структурного підрозділу університету є дуалістичною:

– виховання нового покоління юристів, пов’язане з набуттям студентами університету досвіду практичної діяльності з захисту прав, свобод та інтересів людини, формуванням у них усвідомлення важливої ролі правника в суспільстві, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити незахищеним громадянам доступ до безоплатної правової допомоги та правосуддя;

– безпосереднє надання студентами університету безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення під керівництвом викладачів-кураторів університету та практикуючих юристів.

Крім того, Юридична клініка використовується як база для проходження студентами університету навчальної (ознайомчої) практики.

Юридична клініка здійснює свою діяльність у різних формах, серед яких можна виділити:

· навчальні заняття (вступні та з підвищення теоретичних знань і практичних навичок);

· консультування (надання безкоштовних юридичних консультацій малозабезпеченим верстам населення);

· правопросвітницька діяльність з різними категоріями громадян (в тому числі, зі шкільною молоддю);

· наукова робота (розробка та узагальнення наукових поглядів щодо проблем та перспектив розвитку Юридичної клініки);

Основною формою діяльності Юридичної клініки університету є її діяльність як громадської приймальні, у межах якої студенти надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу шляхом:

· усного консультування з юридичних питань;

· складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо);

· підготовки відповідей у формі правових висновків на письмові звернення громадян.

Робота студентів в Юридичній клініці організована в малих консультаційних групах (консультант, слухач), що дозволяє вирішувати найбільш складні правові проблеми, з якими важко впоратись одному студенту індивідуально. Саме в такому невеликому колективі додатково набуваються навички роботи в команді, а консультанти Юридичної клініки також оволодівають організаторським досвідом і педагогічними прийомами виховання.

Юридична клініка працює щоденно з 09-00 год. до 15-00 год., вихідні дні – субота, неділя. Щосереди у Юридичній клініці проводяться загальні збори усіх клініцистів, а викладачі-куратори Юридичної клініки організовують практичні заняття з використанням різноманітних інноваційних методик навчання.

За увесь час діяльності Юридичної клініки безоплатну правову допомогу отримало більше 500 громадян.

Викладачем-наставником є кандидат юридичних наук, старший викладач циклової комісії права Вишковська Валентина Іванівна.

Більш детальну інформацію про Юридичну клініку можна отримати, зателефонувавши до нас за контактним тел.: (063)254-25-33 чи написавши нам на електронну пошту:dubno_ukraine@ukr.net, або ж безпосередньо відвідавши нас за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 14.