Умови вступу до закладу

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту незалежно від здобутого профілю);
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • особи, які здобули вищу освіту.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Правилами випадках;
 • для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;
 • в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до закладів фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів із української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета або творчого конкурсу (другий предмет).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання до Університету «Україна», зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів із української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або творчого конкурсу (другий предмет).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання до Університету «Україна», зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є зарахування за співбесідою.

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди, в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

  Подання заяви вступником:

  1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
  • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
  • тільки в паперовій формі:
  • за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

  Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

  1. В

  Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

  Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

  Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету «Україна» в порядку, визначеному законодавством.

   Документи, необхідні при вступі

  • Заява про вступ;
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами випадках);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4см.
  • 4 конверти

  Для вступників, які претендують на навчання за рахунок фондів і спонсорів, крім обов’язкового переліку документів, обов’язково подати:

  –        довідку МСЕК;

  –        індивідуальну програму реабілітації інваліда.

  Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

  –        довідку про середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення.

  Для осіб і сиріт, які залишилися без піклування батьків:

  –        засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;

  –        нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

  Для звільнених від служби осіб:

  –        копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  –        довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.