Навчально-методична робота

Сайт інтернет-супроводу навчального процесу http://vo.ukraine.edu.ua/course/index.php?categoryid=65

Бібліотека

Бібліотека є навчально-допоміжним, науковим, інформаційним і культурно-просвітницьким підрозділом вищого навчального закладу. В своїй діяльності бібліотека керується законами і постановами уряду України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, рішеннями Державної міжвідомчої бібліотечної комісії при Міністерстві культури і мистецтва України.

Бібліотека організовує роботу з основних напрямків навчального та виховного процесу:

  • здійснює перспективне планування згідно з навчальними планами підготовки фахівців;
  • вивчає читацькі інтереси і керує читанням студентів;
  • здійснює бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів:
  • організовує диференційне обслуговування читачів у читальному залі, на абонементі, поєднує методи групового та індивідуального обслуговування;
  • здійснює оперативне забезпечення інформаційних потреб читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової інформації: дні кафедр, дні інформації, виставки, відкриті перегляди літератури;
  • забезпечує інформаційно-методичну допомогу кафедрам університету;
  • бере участь у підготовці заходів з питань навчально-виховного процесі;
  • складає бібліографічні списки згідно з планом видань університету.

Бібліотека забезпечує науково-обґрунтоване, повне й оперативне комплектування фонду на основі каталогів видавничих організацій, прайс-листів, списків нової літератури згідно навчальними планами; разом із кафедрами аналізує книгозабезпеченність студентів навчальною літературою; здійснює в установленому порядку книгообмін із бібліотеками інших ВНЗ; організовує основний і резервний фонди наукової, навчальної та іншої літератури, забезпечує їх зберігання; проводить наукову і методичну роботу з питань бібліотечної роботи; вивчає і впроваджує передовий досвід, розробляє регламентуючу документацію; працює у тісному контакті з кафедрами та іншими підрозділами навчального закладу; координує свою роботу з бібліотеками ВНЗ та інших відомств.