Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на II курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього рівня фахового молодшого бакалавра за спорідненою спеціальністю

Денна і заочна форми навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове випробування Курс Термін
навчання
Назва Код Код Назва /може повторювати назву спеціальності/
081 право ВСЬОГО:
Адміністратор 4222 081 право Право Фахове тестове випробування

Українська мова

2 курс 3 р.
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Асистент референта 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Діловод 4144
Секретар 4115
Статистик 4122
Кодифікатор 4143
Паспортист 4144
Охоронник 5169
Касир (в банку) 4212
Інкасатор 4212
Стенографіст 4111
Оператор комп’ютерного набору 4112
Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 4190
Провідник 5112
Кухар 5122
Єгер 5169
Різьбяр по дереву та бересту 7331.2
Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 7244.1
Столяр будівельний 7124

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою