Портфоліо освітньої програми “Право” освітнього рівня фаховий молодший бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) – відсутній

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 Право

1.3. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.4. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (в прикріпленому файлі). Остання версія української та англійською мовами

Освітньо-професійна програма 2020 року (англійською мовою)

Освітньо-професійна програма 2020

Наказ від 09.07.2020 р. №93 “Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р.”

Рішення Вченої ради Університету “Україна”

Витяг із протоколу науково-методичного об’єднання з права

Рішення Педагогічної ради Дубенського фахового коледжу

Витяг із протоколу засідання циклової комісії

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

Наказ від 26.04.2019 р. №44 “Про введення в дію освітньо-профіесійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів”

Рішення Вченої ради Університету “Україна”

Витяг із протоколу науково-методичного об’єднання з права

Рішення Педагогічної ради Дубенського фахового коледжу

Витяг із протоколу засідання кафедри

Освітньо-професійна програма 2019 року

1.5. Навчальний план

Навчальний план 2020-2021 н.р.Навчальний план 2019-2020 н.р.
Завантажити

Навчальний план 2019 Invalid PDF structure

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіт про самооцінювання освітньої програми

ІІІ. Начально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі рограми навчальних дисциплін

3.2. Силабуси

3.3. Анотації дисциплін

Алфавітний покажчик навчальних дисциплін українською мовою

Закріплення дисциплін за кафедрами


3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)


3.5. Методичні рекомендації щодо проходження практик і робочі програми практик

3.6. Програма комплексного атестаційного іспиту

ІV. Кадровий склад

4.1. Витяги з наказів про затвердження гарантів

Наказ №189 від 16.11.2020 р. про затвердження гарантів

Наказ №59 від 16.04.2020 р. про затвердження гарантів

Наказ №142 від 25.10.2019 р. про затвердження гарантів

4.2. Витяги з наказів про затвердження складу проєктних груп

Наказ №190 від 16.11.2020 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ №58 від 16.04.2020 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ №143 від 28.10.2019 р. про затвердження складу проєктних груп

4.3. Витяги з наказів про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №191 від 16.11.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №60 від 16.04.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №144 від 28.10.2019 р. про затвердження складу груп забезпечення

4.4. Кадровий склад циклової комісії права

4.6. Наукові праці викладачів

4.7. Сертифікати про підвищення кваліфікації

4.8. Сертифікати про участь у наукових та навчально-методичних заходах

4.12. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

4.13. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

Перелік представників роботодавцівЗавантажити

Перелік баз практики за спеціальністю 081 Право Завантажити

Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

Звіти про проведення ярмарків вакансій, переговорів або зустрічей із роботодавцями стосовно працевлаштування студентів і випускників (прикріплені файли)

Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

Перелік баз практики

Навчальна, навчально-виробнича, переддипломна практики студентів є різносторонньою та пізнавальною, студенти І та ІІ курсу здійснюють виїзди на базу Університету «Петрівська слобода» в Закарпатській області, де разом із керівниками практик вивчають нові ландшафти та природу України, виконують натурні флористичні дослідження, здійснюють низку навчально-пізнавальних екскурсій. Студенти старших курсів працюють у науково-дослідних установах відповідно до своїх наукових уподобань

Бази практики 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів

Cтуденти – біологи уже в процесі навчання починають працювати у лабораторіях “Сінево Україна”, ТОВ “Лікувально-діагностичний центр “Діагностик” та багатьох інших і залишаються там після закінчення навчання.

Завдяки набутим під час навчання грунтовним знанням та практичним навичкам роботи вони проявляють себе як справжні професіонали, відповідально ставляться до своїх обов’язків, постійно дбають про підвищення кваліфікації, тому роботодавці ними задоволені, дякують університету за високу якість навчання і запрошують наших випускників приходити до них і надалі.

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

6.1. У 2020 р. п’ять викладачів ІБМТ пройшли стажування в Шяуляйському університеті та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

6.2. У грудні 2020 р. відповідно до договорів про академічну мобільність із Національним лісотехнічним університетом України та Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» студенти ІБМТ прослухали першу частину курсів «Біотехнології у лісівництві» (викладач – к.б.н. Оліферчук Н.П.) та «Ґрунтова мікробіологія» (викладач – к.б.н. Маргітай Л.Г.).

6.3. У лютому 2021 р. надіслано листи із пропозиціями укласти договори про академічну мобільність до низки зарубіжних університетів, де є відповідні спеціальності: це Інститут біомедичних досліджень Вільнюського університету, Університет Яна Коменського у Братиславі, Університет Менделя у Брно, Словацький університет агрокультури у Нітрі. У найближчих планах – подальше розширення спектру зарубіжних партнерів.

VIІ. Наукова робота студентів

Перелік наукових праць студентів

Програми наукових і навчально-методичних заходівПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2018ЗавантажитиПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2019Завантажити

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Сучасні наукові дослідження в біології, екології, медицині та фармації. Тези доповідей студентської наукової конференції 17 грудня 2019 року

Травневі читання “Студентство та сучасні біомедичні проблеми”. Тези доповідей студентської наукової конференції 19 травня 2019 року
https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2599256243684715/

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Конференція “Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики” https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2879407032336300/

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених “Молодь: освіта, наука, духовність” https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2745689992374672/

Сучасні наукові дослідження в біології, екології, медицині та фармації. Студентська наукова конференція 17 грудня 2019 року

Травневі читання “Студентство та сучасні біомедичні проблеми”. Студентська наукова конференція 19 травня 2019 року

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

Розміщено на персональних сторінках викладачів

VIІІ. Підсумкова атестація

Тематика курсових робіт з дисципліни Управлінський облікЗавантажити

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми – відсутні

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) – відсутні

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не містять конфіденційної інформації

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Журнал відвідування відкритих занять

Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

1. Лекція Беспалової О.Я. з дисципліни “Основи імунології” на тему “Органи імунної системи” 21.10.2019

2. Лекція Ілюк Н.А. з дисципліни “Анатомія рослин” на тему ” Вступ. Предмет, об’єкт та методи анатомії рослин. Історія та сучасність науки, роль українських та зарубіжних вчених” 09.09.2020

3. Лекція Катинської М.Г. з дисципліни “Фармакогнозія” на тему ” Лікарські рослини та сировина, що містять кумарини та хромони” 23.10.2019

9.6. Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.7. Результати опитування “Адаптація першокурсників” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.8. Моніторинг якості навчання англійської мови у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.9. Результати анкетування студентів-іноземців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

Здобувачі освіти мають можливість користуватись бібліотекою з фондом 237228 прим. док. Бібліотечний фонд постійно комплектується новими надходженнями. Створюється локальна електронна бібліотека, що постійно оновлюється. Повнотекстові документи завантажуються на сайті електронної бібліотеки Університету: https://ush.com.ua/kvuulib.

В електронному читальному залі пропонують низку баз даних. Із метою їх активного використання проводяться тренінги і навчальні семінари. Наприклад, семінар «Впровадження бібліографічно-реферативної бази даних «Cambridge University Press» в освітній процес і науково-пошукову діяльність підрозділів Університету «Україна», тренінги «Основи використання платформи EBSCO-Host в Університеті «Україна», «Презентація бази даних Scopus» та ін. Для магістрантів проводяться практичні заняття «Методика бібліографування документа», «Правила складання бібліографічного списку до наукових робіт». Щорічно оформлюються віртуальні виставки «Нові надходження» для спеціальності «Біологія». Влаштовуються дні інформації та фахівця. Всі фінансові ресурси щодо придбання навчально-методичного забезпечення (тематико-типологічний план комплектування навчальної літератури, оперативний план замовлення навчально-методичної літератури, план замовлення періодичних видань), висвітлені на вебсторінці бібліотеки: https://uu.edu.ua/kompletktuvannia_fondiv.

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

Для забезпечення належної якості освітньої діяльності в інституті широко використовуються технічні засоби та комп’ютерні технології.

Для наглядної демонстрації та трансляції в режимі відеоконференцій при проведенні лабораторних робіт у навчальний процес впроваджено комплект обладнання (спеціальна вебкамера для мікроскопу, спеціалізоване програмне забезпечення і комп’ютер з 25” монітором), яке дозволяє виводити на екран монітора зображення з мікроскопу. Також заняття проводяться в комп’ютерних класах 203 та 206 ІІ корпусу, в яких встановлені 26 та 19 комп’ютерів Intel Pentium BR G4400-3,3Ghz/4Gb/HDD 500Gb Монітор LG 21.5″ відповідно.

Заняття в дистанційному режимі проводяться з аудиторій 2Л1, 2Л2 і 2Л3, які оснащені мультимедійними проекторами, вебкамерами, мікрофонами, акустичними системами, мікшерними пультами і ноутбуками.

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

Кожен викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ розміщує комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни – нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни.
 2. Методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (плани семінарських занять, завдання для практичних та лабораторних занять, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, збірник задач, вправ, збірник ситуаційних завдань, ділові ігри тощо).
 3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завдання для самостійного вивчення студентами окремих тем, збірник ситуаційних завдань, тестів, задач, теми рефератів та методичні вказівки до їх виконання, питання для самоконтролю).
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.
 5. Модульні контрольні роботи (тестові завдання).
 6. Варіанти контрольних робіт для проведення ректорської контрольної роботи.
 7. Білети екзаменаційні (залікові, семестрові).
 8. Пакети ККЗ (для проведення ККР).
 9. Тематика курсових робіт.
 10. Конспект лекцій.
 11. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної форми навчання.
 12. Тематика індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт студентів.
 13. Методичне забезпечення контролю знань.
 14. Питання для самоконтролю з дисципліни, завдання для поточного контролю знань, модульного контролю.
 15. Варіанти тестів для поточного підсумкового тестування.
 16. Питання для підготовки до екзамену (заліку).
 17. Тематика і завдання щодо контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 18. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 19. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
 20. Демонстраційні матеріали (рисунки, таблиці, презентації тощо).

Інформаційні ресурси для викладачів на сторінках офіційного сайту університету:

Нормативні документи

Основні нормативні документи університету

Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників

Академічна доброчесність

Заходи боротьби з корупцією

Структура університету

Корисні посилання

Управління якістю освіти

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-методична діяльність

Бібліотека

Підвищення кваліфікації викладачів

Наскрізне навчання

Супровід навчання

Новини освіти

Конкурс на заміщення посад

Інклюзія

Наука

Міжнародний вектор

Сторінки університету https://www.facebook.com/UUkraine/  та Інституту біомедичних технологій https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/ у Facebook.

Інформаційні ресурси з організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ :

Інструкція для викладачів

Інструкція для викладачів: Як користуватися сервісом відеоконференцзв’язку

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

Результати опитувань “Університет очима студентів” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Інклюзивна освіта” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Проживання в гуртожитках