Спеціальності

Перелік спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
08 Право 081 Право на основі повної загальної середньої освіти 20 20 3 р. 3 р.
08 Право 081 Право на основі базової загальної середньої освіти 10 4 р.